ქა

ინ

მადლობა შეტყობინებისთვის.

მოგვწერეთ.

ვინ ვართ ჩვენ

ჩვენ ვართ პროფესიონალებისგან დაკომპლექტებული გუნდი, რომელიც ტექნოლოგიების, სტრატეგიებისა და ცოდნის მუდმივი განახლებით უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის სერვისის უწყვეტ მიწოდებას.

პროცესი

კვლევა

იმისათვის, რომ განსხვავებული ადამიანების ქცევების შესწავლა შევძლოთ, აუცილებელია მათ ინტერესებზე, რეაქციებსა და შეხედულებებზე დაკვირვება. ციფრული კვლევა გვეხმარება დავადგინოთ ბაზარზე არსებული მოთხოვნა, დავისახოთ მიზნები და შევქმნათ შესაბამისი სტრატეგია

მიზნების დასახვა

დამკვეთთან კომუნიკაციისა და კვლევის შედეგად ვისახავთ მოკლე და გრძელვადიან მიზნებს. მოკლევადიანი მიზნები მარკეტინგული ციკლის ყველა ეტაპზე განსხვავებულია. მათი მეშვეობით სრულდება საბოლოო, გრძელვადიანი მიზნები.

სტრატეგიის შექმნა

პოტენციური აუდიტორიისა და კონკურენტების შესწავლის შედეგად მიღებული ინფორმაციის გათვალისწინებით იქმნება მარკეტინგული მიზნების მიღწევის უმოკლესი გზა, რომელიც შემდგომში, გამოცდილებაზე დაყრდონით მუდმივად იხვეწება.

აღსრულება

აღსრულების ეტაპზე ჩვენი პრიორიტეტი სტრატეგიის მიხედვით მოქმედება და მისი ზუსტი იმპლემენტაციაა. მნიშვნელოვანია, რომ ვალდებულებები წინასწარ დათქმულ ვადებში შესრულდეს, რათა არ დაირღვეს ეფექტიანობის განმსაზღვრელი ციკლი, პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე კი ცვლილება დროულად გატარდეს.

ანალიზი

ანალიზი ციკლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია. იგი ამყარებს უკუკავშირს განვლილ პროცესთან და აფასებს მისი სხვადასხვა ნაწილის ეფექტიანობას. რამდენიმე განსხვავებული რეპორტის საფუძველზე საჭირო ცვლილებები სწრაფად ინერგება, რაც შეზღუდულ დროში სასურველი შედეგის მიღწევის გარანტიაა.

კლიენტები